hladnjace2

Prema vašem zahtevu, a uz angažovanje naših stručnjaka, dobićete najbolje rešenje u smislu performansi sistema i utroška energije za željeni objekat.

Celokupna naša ponuda sadrži opremu najboljih evropskih proizvođača čime je zadovoljen jedan od najvažnijih kriterijuma – kvalitet, kvalitetna oprema. Asortiman opreme između ostalog obuhvata i kompresore BOCK, isparivače i kondenzatore THERMOFIN, izmenjivače toplote SWEP, freonsku automatiku ALCO CONTROLS, vijčane agregate J&E HALL, a sve komponente rashladnih i klimatizacionih uređaja poseduju atest.

Aktuelno iz BEO-FRIGO ponude:

 • Klimatizacija prostora za zrenje i skladištenje sira,
 • Kondenzacione visokotemperaturne sušare za voće i povrće,
 • Centralni rashladni sistemi sa regulacijom kapaciteta,
 • Rashladni uređaji u proizvodnji sladoleda,
 • Hlađenje sekundarnih rashladnih medija (npr. glikolske mešavine),
 • Komore za šok hlađenje mesa posle klanja za mesnu industriju,
 • Komore za skladištenje smrznute robe,
 • Komore za rashlađivanje i skladištenje voća, povrća i ostalih prehrambenih proizvoda,
 • Priprema ledene vode – akumulatori leda,
 • Specijalne rashladne instalacije za procesno hlađenje,
 • Čileri i toplotne pumpe.

Kod centralnih rashladnih sistema sa višestepenom regulacijom kapaciteta i mikroprocesorskim upravljanjem, akcenat je na racionalizaciji potrošnje energije.

Kada su u pitanju visokotemperaturne kondenzacione sušare za voće i povrće, pored racionalizacije potrošnje energije, velika pažnja je usmerena na postizanje viših temperatura u recirkulacionom vazduhu.

hladnjace1