beofrigo beofrigo beofrigo
  beofrigo beofrigo  
beofrigo beofrigo
beofrigo
beofrigo O nama Kontakt Reference Projektovanje Servis beofrigo
Klimatizacija industijskih objekata Rashladne komore u prehrambenoj industriji
beofrigo beofrigo beofrigo
beofrigo beofrigo
beofrigo beofrigo beofrigo

Reference

Referentna lista firmi u kojima smo instalirali rashladne komore:

* Hotel Holiday Inn, Beograd
* Restoran Ruski Car , Beograd
* Olimpus plaza, Beograd
* Roadstar restorani (Euro lux petrol)
* Hotel Izvor, Aranđelovac

* Hotel Ivanium, Beograd
* FAN GRUPO, Beograd
* Kraljica Elit doo, Beograd
* Delta, Beograd
* Hotel Otrant - Ulcinj, Crna Gora

Kao podizvođači pratimo firme specijalizovane za opremanje ugostiteljskih objekata - između ostalih:

* MBI Gastro, Beograd
* Milano Comerc, Beograd
* Mak Global, Beograd
* Frigomex Beograd - objekti Delta grupe

* Skoni DMS, Beograd
* Fimas, Beograd
* Belim, Beograd

Montaža i instalacija opreme za klimatizaciju i klimatizacija objekata sa visokopreciznim klima uređajima:

* ADSL centrala Telekom - Katićeva, Beograd
* NBS centralna sistem sala – Slavija, Beograd
* Telekom centrala fiksne telefonije - Katićeva, Beograd
* Telekom centrala Novi Beograd - Bulevar umetnosti, Beograd
* Telekom centrala Miljakovac, Beograd
* USS Smederevo ERC Visoka Peć 2- ERC Hl. valjaonica, Smederevo

* Telekom Crne Gore - Podgorica data centar, Crna Gora
* Telekom Srbija - Crna Gora, glavna ERC sala, Crna Gora
* Procredit banka Novi Beograd, Beograd
* Banka Intesa, Beograd

i drugi manji objekti Telekoma i mnogih banaka

Servisiranja rashladnih sistema:

* Zavod za transfuziju krvi – Beograd - klimatizacija i rashladne komore
* Objekti Telekoma Srbije – klimatizacija sistem i server sala
* Roadstar restorani – ELP rashladna oprema
* Mesopromet Pančevo – hladnjače - klanična rashladna oprema
* Koteks Surčin – hladnjače - klanična rashladna oprema
* Natura Coop Šimanovci - rashladne komore za smeštaj povrća i voća 6000 m3

Klimatizacija sistem sala banaka
* Intesa banka
* Unicredit banka
* Procredit banka
* Univerzal banka
* ED Beograd - računski centar - Prote Mateje, Beograd
* NBS - centralna sistem sala - Slavija, Beograd

Usko sarađujemo i dajemo tehničku podršku, servisiranje i instalaciju opreme ovlašćenim distributerima za:

* CIAT- Francuska (Termoplus, Beograd)
- klimatizaciona oprema
* Čileri - toplotne pumpe, klima ormani - oprema za centralnu klimatizaciju

* Uniflair - Italija - klimatizaciona oprema
* Stulz - Nemačka - (Clima Control, Beograd) klimatizaciona oprema
* Čileri - klima ormani i klimatizacija centralnih računskih sistema


Optimizovano za rezoluciju 1024 x 768 Internet Explorer 5.xx Gama design


beofrigo beofrigo beofrigo