Referentna lista firmi u kojima smo instalirali rashladne komore:

* Hotel Holiday Inn, Beograd
* Restoran Ruski Car , Beograd
* Olimpus plaza, Beograd
* Roadstar restorani (Euro lux petrol)
* Hotel Izvor, Aranđelovac
* Hotel Ivanium, Beograd
* FAN GRUPO, Beograd
* Kraljica Elit doo, Beograd
* Delta, Beograd
* Hotel Otrant – Ulcinj, Crna Gora

Kao podizvođači pratimo firme specijalizovane za opremanje ugostiteljskih objekata – između ostalih:

* MBI Gastro, Beograd
* Milano Comerc, Beograd
* Mak Global, Beograd
* Frigomex Beograd – objekti Delta grupe
* Skoni DMS, Beograd
* Fimas, Beograd
* Belim, Beograd

Montaža i instalacija opreme za klimatizaciju i klimatizacija objekata sa visokopreciznim klima uređajima:

* ADSL centrala Telekom – Katićeva, Beograd
* NBS centralna sistem sala – Slavija, Beograd
* Telekom centrala fiksne telefonije – Katićeva, Beograd
* Telekom centrala Novi Beograd – Bulevar umetnosti, Beograd
* Telekom centrala Miljakovac, Beograd
* USS Smederevo ERC Visoka Peć 2- ERC Hl. valjaonica, Smederevo
* Telekom Crne Gore – Podgorica data centar, Crna Gora
* Telekom Srbija – Crna Gora, glavna ERC sala, Crna Gora
* Procredit banka Novi Beograd, Beograd
* Banka Intesa, Beograd

i drugi manji objekti Telekoma i mnogih banaka

Servisiranja rashladnih sistema:

* Zavod za transfuziju krvi – Beograd – klimatizacija i rashladne komore
* Objekti Telekoma Srbije – klimatizacija sistem i server sala
* Roadstar restorani – ELP rashladna oprema
* Mesopromet Pančevo – hladnjače – klanična rashladna oprema
* Koteks Surčin – hladnjače – klanična rashladna oprema
* Natura Coop Šimanovci – rashladne komore za smeštaj povrća i voća 6000 m3

Klimatizacija sistem sala banaka

* Intesa banka
* Unicredit banka
* Procredit banka
* Univerzal banka
* ED Beograd – računski centar – Prote Mateje, Beograd
* NBS – centralna sistem sala – Slavija, Beograd

Usko sarađujemo i dajemo tehničku podršku, servisiranje i instalaciju opreme ovlašćenim distributerima za:

* CIAT- Francuska (Termoplus, Beograd)
– klimatizaciona oprema
* Čileri – toplotne pumpe, klima ormani – oprema za centralnu klimatizaciju
* Uniflair – Italija – klimatizaciona oprema
* Stulz – Nemačka – (Clima Control, Beograd) klimatizaciona oprema
* Čileri – klima ormani i klimatizacija centralnih računskih sistema